ENERGIE GEZOND WAALWIJK

Niet alleen klagen, maar ook meedenken en meedoen!


 


Energie Gezond Waalwijk is begin 2019 in het leven geroepen om actie te voeren tegen de plannen voor de herontwikkeling en uitbreiding van het Ecopark op Haven 8 als gevolg waarvan een aantal windturbines op zeer korte afstand van Baardwijk zouden worden geplaatst. 

Als onderdeel van onze acties hebben wij toen een aantal ‘spelregels’ opgesteld die nu grotendeels zijn overgenomen in de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie van de Gemeente Waalwijk. We zijn hier erg blij mee.

 

Sinds 2019 is er veel gebeurd. We zijn inmiddels een energiecoöperatie en gesprekspartner van diverse instanties en organisaties. Zo zijn wij onder andere in gesprek met een tweetal ontwikkelaars die een groot aantal grondposities hebben in het gebied ten westen van bedrijventerrein Haven en  hebben we met diverse partijen afspraken gemaakt met betrekking tot vergoedingen, de samenwerking met burgers, het opruimen van windturbines na afloop van de levensduur etc. 


Haven 8 zijn we ook niet vergeten. We denken graag mee over alternatieve oplossingen en steken daar veel tijd in. We hebben bijvoorbeeld contact gehad met Wingardium Energy om te kijken of de Cycloon windmolens van dit bedrijf op termijn toepasbaar zouden kunnen zijn op het industrieterrein en wat de voor- en nadelen van dit systeem zijn.


Er is nog volop werk te doen en we zijn dan ook op zoek naar mensen die ons willen helpen met de verdere uitrol van de energiecoöperatie. Voor meer informatie, neem contact op met Ilse of Jeroen.


Contact: info@energiegezond.com