ENERGIE GEZOND WAALWIJK

Niet alleen klagen, maar ook meedenken en meedoen!


 


Energie Gezond Waalwijk is begin 2019 in het leven geroepen om actie te voeren tegen de plannen voor de herontwikkeling en uitbreiding van het Ecopark op Haven 8 als gevolg waarvan een aantal windturbines op zeer korte afstand van Baardwijk zouden worden geplaatst. 

Als onderdeel van onze acties hebben wij toen een aantal ‘spelregels’ opgesteld die nu grotendeels zijn overgenomen in de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie van de Gemeente Waalwijk. We zijn hier erg blij mee.

 

Sinds 2019 is er veel gebeurd. We zijn inmiddels een energiecoöperatie en gesprekspartner van diverse instanties en organisaties. Zo zijn wij onder andere in gesprek met een paar ontwikkelaars die een groot aantal grondposities hebben in het gebied ten westen van bedrijventerrein Haven en hebben we met Falck Renewables een intentieverklaring afgesloten. 


Er is nog volop werk te doen en we zijn dan ook op zoek naar mensen die ons willen helpen met de verdere uitrol van de energiecoöperatie. Voor meer informatie, neem contact op met Ilse van den Meijdenberg of Jeroen Verhoeven.


Contact: info@energiegezond.com