OVER ONS

Niet alleen klagen, maar ook meedenken en meedoen!

Energie Gezond Waalwijk is in begin 2019 in het leven geroepen om actie te voeren tegen de plannen voor de herontwikkeling van het Ecopark op Haven 8. Het ging hier om in totaal zeven windturbines (twee ter vervanging van de vijf bestaande windturbines van Eneco en vijf nieuwe). Een aantal van de nieuwe windturbines zou op zeer korte afstand (ongeveer 420 meter) van de bebouwde kom van Baardwijk worden geplaatst. Dit plan zou niet alleen veel gevolgen hebben voor de leefbaarheid in deze Waalwijkse woonkern, die nu ook al veel overlast heeft van de A59, maar ook voor rest van Waalwijk en de buurgemeenten.

Sindsdien is er veel gebeurd. We zijn inmiddels een energiecoöperatie i.o. en gesprekspartner van onder andere de gemeente Waalwijk, Eneco, de gemeente Altena en een aantal burgerorganisaties. We zijn van plan een denktank over de plannen voor windenergie op te zetten en nodigen iedereen uit om hieraan deel te nemen.


Contact: info@energiegezond.com