ENERGIE GEZOND WAALWIJK

Niet alleen klagen, maar ook meedenken en meedoen!


 


PRAAT MEE OVER DUURZAME ENERGIE


De gemeente Waalwijk heeft alle huishoudens in Waalwijk een brief gestuurd met daarin een uitnodiging om mee te praten over duurzame  energie. Dit kan op drie verschillende manieren - via een online vragenlijst, inloopbijeenkomsten of een reactie op de kadernota.

Zie ook de infographic.


---


WAALWIJK TREKT MEER TIJD UIT VOOR PARTICIPATIETRAJECT


Naar aanleiding van een motie van SGP en PVDA en forse kritiek van burgers en diverse andere partijen heeft wethouder Odabasi tijdens een raadsvergadering op 9 juli 2020 besloten het participatietraject te verlengen tot 1 oktober. Zo komt er wat meer ruimte voor inspraak- en informatiesessies. Zie ook brabants dagblad.


HET PARTICIPATIETRAJECT IS GESTART - ZIE DE PAGINA OP DE WEBSITE VAN DE GEMEENTE!


Praat mee, vul de enquete in en schrijf je in voor de informatieavonden. 


Voor meer informatie zie ook de conceptkadernota grootschalige opwek duurzame energie en het erratum


---


Twintig windmolens ten noorden van A59? Energie Gezond Waalwijk zwengelt discussie aan


WAALWIJK  - Energie Gezond Waalwijk ziet kansen voor een windmolenpark met twintig turbines ten noorden van de A59, tussen de gemeentegrens bij Waspik en Haven Zeven. De eerste drie windmolens zouden er met spoed moeten komen. De opbrengst daarvan gaat naar de gemeentekas. 


Michel Koster 01-05-20, 15:48 Bron: BD


Voor volledige artikel zie:

https://tinyurl.com/yctrtucl 


Voor achtergrondinformatie over dit onderwerp zie ook:

Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS)
De REKS is een strategie ‘op de grote lijnen’. Wat niet in de REKS staat, is waar, wanneer en hoe de strategie precies wordt uitgevoerd. Je leest er dus niet terug waar precies een windmolen terecht komt of hoe groot een zonnepark precies wordt. De daadwerkelijke uitvoering van de strategie is uiteindelijk aan de afzonderlijke gemeenten.

Lees meer: https://tinyurl.com/y8p8ajl5

 

Concept-kadernota grootschalige opwek duurzame energie

De Concept-kadernota behandelt ‘grootschalige opwek duurzame energie’ tot 2030. De kadernota ligt vanaf 1 mei 2020 tot 4 september 2020 (18 weken) ter inzage.

Lees meerhttps://tinyurl.com/y8wjx8q3


Concept-Visie Waalwijk duurzaam 2030

In de visie Waalwijk duurzaam 2030 staat de ambitie van de gemeente Waalwijk om in 2030 50% van het energieverbruik in Waalwijk duurzaam op te wekken. Lees meer: https://tinyurl.com/ybsozd7r


Voor meer informatie over waterstof klik hier.

NIEUWS

NIEUWS IN HET KORT


  • Ook politiek roert zich - Kritiek op turbines zwelt aan - zie artikel Brabants Dagblad 
  • Actie om windmolens op afstand te houden - zie Brabants Daglad
  • Onderzoek naar impact windmolens in Waalwijk - zie Brabants Dagblad
  • BELANGRIJK: BINNENKORT BESLUIT DE RAAD OVER DE KADERNOTA GROOTSCHALIGE OPWEK DUURZAME ENERGIE. ER IS OP 14 JANUARI EEN DIGITALE DISCUSSIEAVOND (HET E-FORUM). INSCHRIJVEN KAN TOT 11 JANUARI BIJ GRIFFIE@WAALWIJK.NL OF BEL 0416683445  Voor meer informatie en de diverse documenten zie notubiz
  • Waalwijk wil slimste binnenhaven van Europa - zie Brabants Dagblad en deze brochure
  • Op 15 december vond een informatieavond plaats over de Regionale Energie- en Klimaatstrategie van die avond hier