Projecten


Eerste project

Met onze partner Falck Renewables hebben wij afgesproken dat als het straks doorgaat 50% van ons gezamenlijk project, in het gebied ten westen van de Sprangse Sloot, eigendom wordt van de inwoners van Waalwijk en omliggende kernen.


Inwoners van de kernen en buurtschappen in de directe omgeving van ons project krijgen dan als eerste de gelegenheid om mede-eigenaar te worden van het windpark. Daarna komen de andere inwoners aan de beurt.


Energie Gezond Waalwijk wil verder de directe omgeving van ons project mee laten profiteren van de komst van de windmolens, onder andere door middel van een ‘socialisatieschema’. Dit schema moet ervoor zorgen dat inwoners en deelnemende grondeigenaren van de Sprangse Polder een vergoeding ontvangen voor de komst van de windmolens. Daar bovenop zal vanuit de opbrengsten van het project een bijdrage worden geleverd aan een Omgevingsfonds. Wat ons betreft zal dat fonds worden beheerd door mensen en partijen in de directe omgeving van het windpark, via een aparte stichting met een onafhankelijk bestuur.


De bijdragen uit dit Omgevingsfonds kunnen dan via een eerlijke verdeelsleutel over de betreffende kernen verdeeld worden en worden besteed aan projecten en initiatieven op het gebied van duurzaamheid, leefbaarheid en sociale cohesie, binnen een bepaalde straal van enkele kilometers rondom ons project.


Toekomstige projecten

Energie Gezond Waalwijk zoekt actief naar mogelijkheden om op dezelfde wijze bij wind en zonne-energie initiatieven in andere delen van Waalwijk aan te sluiten, om ervoor te zorgen dat de inwoners in en rondom de beoogde projectlocaties op dezelfde manier mee kunnen profiteren van deze initiatieven.

 

Voor vragen of indien u geïnteresseerd bent om ons hiermee te helpen, neem dan contact met ons op! 


Contact: info@energiegezond.com  


* De vorm van het project is afhankelijk van de uitkomsten van de MER en beslissingen van de gemeente Waalwijk