'SPELREGELS'

We hebben een aantal 'spelregels' opgesteld waar plannen aan moeten voldoen voordat we met partijen aan tafel gaan.

  • Minimale afstand van 750 meter tot burgerlijke bebouwing
  • 50% van de opbrengst terug naar de samenleving t.b.v. verduurzaming
  • 0-meting
  • Schadevergoeding
  • Goed overleg met omwonenden en buurgemeenten
  • Mitigerende maatregelen (maatregelen die de negatieve effecten van de windmolens beperken)